English
The main objective of Erasmus+ Poly-Universe in School Education (PUSE) project is to develop a new visual system for mathematics education: the Poly-Universe Methodology. The project is based on the Poly-Universe game, which is a geometric skill development game by János Szász SAXON fine artist. The novelty of Poly-Universe lies in the ‘scale-shifting’ symmetry inherent to its geometric forms and a color combination system, which can be used universally and impact the educational system, particularly in the education of geometry and combinatorics. The complexity emerging out of Poly-universe’s simplicity makes it more than a game, more than art, more than mathematics: these elements come all together – creating synergy in education.

Magyar
A nemzetközi Erasmus+ Poliuniverzum az Iskolai Oktatásban projekt (Poly-Universe in School Education – PUSE) célja egy új, vizuális matematikai oktatási módszertan kifejlesztése. A program a Saxon Szász János képzőművész által feltalált Poliuniverzum (angolul: Poly-Universe) geometriai képességfejlesztő játékon alapszik. Az eszköz újdonságértéke az alapformákban rejlő „léptékváltásos szimmetriában” és az ehhez rendelt színkombinációs rendszerben van. A Poliuniverzum változatos területeken alkalmazható az oktatásban, szerepe lehet például a geometriai és logikai készségek fejlesztésében, vagy a kombinatorikai problémák vizuális megjelenítésben. Az eszköz egyszerre egyszerű és komplex: több mint játék, több mint művészet, több mint matematika, mert a Poliuniverzum mindezek együttvéve, szinergiák az oktatásban…

Français
Le but du projet d’international ERASMUS+ PUSE “Poly-univers dans l’éducation scolaire” est de développer une nouvelle méthodologie visuelle d’enseignement mathématique. Le programme est basé sur le jeu Poly-univers (en anglais: Poly-Universe) – inventé par Janos Szasz Saxon, artiste – et peut développer des capacités géométriques. Le valeur de nouveauté de l’outil Poly-univers est dans “l’invariance d’échelle symétrie” qui se trouve dans les formes de base, et la combinaison de couleurs associée. Le Poly-univers peut être utilisé dans divers domaines de l’éducation: par exemple le développement des compétences géométriques et logiques ; l’affichage visuel des problèmes combinatoires, etc. Le jeu Poly-univers est également adapté aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’outil Poly-univers est plus qu’un jeu, plus qu’un art, plus que les mathématiques, mais tous ensemble: la synergie dans l’éducation…

Slovenský
„Poliuniverzum v školskom vzdelávaní“ (Poly-Universe in School Education = PUSE) je názov medzinárodného projektu Easmus +, ktorého cieľom je vyvinúť novú vzdelávaciu metodiku z matematiky. Celá myšlienka sa zrodila v hlave výtvarného umelca Jánosa Szásza Saxona, ktorý je vynálezcom tejto geometrickej stavebnice. Jedinečnosť tejto hry spočíva v súmernosti ( symetria) pomeru rozmerov základných tvarov a ich farebných kombinácií. Poliuniverzum možno aplikovať v mnohých oblastiach vzdelávania: môže zohrávať dôležitú úlohu vo vývine geometrických a logických zručností, pri riešení kombinatorických úloh, ako aj pri rozvíjaní vizuálnej predstavivosti. Jednoduchosť a zároveň komplexnosť tejto stavebnice naznačuje, že je viac ako hra, viac ako umenie a viac ako matematika, pretože toto všetko súčasne je sinergiou vzdelávania. Stavebnicu môžú efektívne využívať aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Český
Poliuniverzum ve školském vzdělávání (Poly-Universe in School Education = PUSE) je název mezinárodního projektu Ersamus+ PUSE, kterého cílem je vyvinout novou vzdělávací metodiku v matematice. Celá myšlenka se zrodila v hlavě umělce (malíře) Jánosa Saxona Szásza, kteří je vynálezcem těchto geometrických skládaček. Jedinečnost této hry spočívá v symetrii základních tvarů a k tomu přirazených barevných kombinacích. Poliuniverzum je možno aplikovat všude ve vzdělávání: má důležitou úlohu při vývinu geometrických a logických zručností, jako i při řešení kombinatorických úloh a při rozšiřovaní vizuální představivosti. Z její jednoduchosti a komplexnosti vyplívá, že je to více než hra, více než umění, více než matematika, protože je to všechno dohromady: synergie ve vzdělávání. Stavebnici můžou efektívně využívat i deti se zdravotním znevýhodněním.

Castellano
El objetivo principal del proyecto Erasmus + PUSE (Poly-Universe in School Education) es desarrollar un nuevo programa educativo visual para las matemáticas: la metodología PUSE. El proyecto se basa en el juego Poly-Universe, el cual se sustenta en el desarrollo de habilidades geométricas y ha sido creado por el conocido artista  János Szász SAXON. El valor novedoso de Polyuniverso radica en la simetría de cambio de escala inherente a sus formas geométricas y un sistema de combinación de colores, que se puede utilizar universalmente e impactar en el programa educativo, particularmente en la educación de la geometría y la combinatoria. La complejidad que surge de su simplicidad hace que sea más que un juego, más que arte, más que matemática: estos elementos se combinan, creando sinergia en la educación.

Basque
Erasmus + PUSE (Poly-Universe in School Education) proiektuaren helburu nagusia matematikako hezkuntza bisualerako programa berria garatzea da: PUSE metodologia. Proiektua Poly-Universe jokoan oinarritzen da.  János Szász SAXON artista ezagunak sortutako trebezia geometrikoaren jokoa dugu. Poliuniversoren balio berritzailea eskemaren aldaketaren simetria da, bere forma geometrikoen eta koloreen konbinazio-sistema bat, unibertsalki erabil daitekeena eta hezkuntzako programan eragina izan dezakeena, batez ere geometria eta konbinatoriaren hezkuntzan. Sinpletasunetik sortzen den konplexutasunera doan joko bat baino gehiago da, artea baino gehiago. Matematika erabiliz, elementu horiek konbinatzen dira hezkuntza sinergia sortuz.

Suomalainen
Erasmus+ Poly-Universe in School Education (PUSE) hankkeen päätarkoituksena on kehittää matematiikan opiskeluun uusi visuaalinen menetelmä, joka perustuu unkarilaisen taiteilijan János Saxon-Szászin (s. 1964) kehittämään geometriseen Poly-Universe-peliin. Sen uutuus on sen geometristen muotojen ja värikombinaatioiden “skaalaa vaihtavassa” symmetriassa, jota voidaan soveltaa matematiikan kouluopetuksessa eritoten geometrian ja kombinatoriikan tarkasteluun. Yksinkertaisesta Poly-Universe-pelistä avautuva monimutkaisuus tekee siitä enemmän kuin pelkän pelin: opetuksessa se yhdistää synergisesti taidetta ja matematiikkaa.