A mai kor gyermekei új viszonyban állnak a világgal. A „globális világfalu” polgáraiként összeköttetések, kapcsolódási pontok, kereszteződések végtelen hálózatában élnek. Ugyanakkor az oktatás nemzetközi rendszerének egésze, a tanári szakma, a tanárképzés komoly kihívásoknak van kitéve. Az eredményes együttműködésben motivált pedagógusok és szülők új kérdésekre keresnek új válaszokat, segítő eszközöket és módszereket.

A PUSE Erasmus+ projekt keretében a Poliuniverzum készségfejlesztő eszközhöz létrehozandó pedagógiai módszertanunk ebben a folyamatban kínálhat megoldást. Európa különböző térségeiből és oktatási rendszereiből négy partnert (finn, magyar, spanyol, szlovák) választottunk ki. Célunk, hogy egy, a geometrián mint egyetemes vizuális nyelvezeten alapuló, élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozó, a szociális képességeket is fejlesztő, a tudomány és a művészet összefüggéseit, szinergiáit felfedező pedagógiai gyakorlatot dolgozzunk ki. Mindezt online elérhetővé tesszük az európai iskolák számára.

Az elmúlt öt évben rendezett műhelyfoglalkozásainkon, tudomány-művészet-pedagógia konferenciákon azt tapasztaltuk, hogy a Poliuniverzum a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. Hasonló visszajelzéseket kaptunk az afrikai, ázsiai, amerikai ÉlményMűhelyeken megrendezett Poliuniverzum foglalkozásokról is. A visszajelzések szerint a tehetség-pedagógiában, valamint a matematikai és a művészeti oktatásban történő alkalmazhatósága mellett, feloldja a hátrányos helyzetben lévő, vagy éppen a kevésbé tehetségesnek mondott tanulók szorongásait. Tapasztalataink és szakemberek visszajelzései alapján az eszköz kiemelten alkalmas lehet a különböző kihívásokkal élő gyermekek (autisták, süketek és nagyothallók, vakok és gyengén látók…) tanulásának a támogatására is.

A Poliuniverzum nem csak egy potenciális készségfejlesztő eszköz, nem csupán művészi játék, nem csak logikai, filozófiai, matematikai feladatok lehetséges tárháza, hanem mindezek együttese. Programunkban olyan oktatási szakemberek működnek együtt, akik a kor üzenetére figyelmesen és jövőbe mutatóan gondolkodva a matematikai, geometriai ismereteket és a műalkotásokat a tudás absztrakt alakzatai és a kreativitás érzékszerveinkkel felfogható formái közötti összekötő hidakként is értelmezik. Valamint az oktatás számára is kiaknázható kapcsolódások, átjárók, játékos lehetőségek után kutatnak, művészet- és tudományközi szemléletre alapozott tevékenységük során. Azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a jövő matematikusainak, mérnökeinek és természettudósainak nem elegendő csupán kivételesen képzett technikusoknak lenniük. Magas fokú emberi érzékenység, humánum, művészi ambíciók és fantázia fogják őket a leginkább abban segíteni, hogy a lehető legjobb társadalmi hatásfokkal kamatoztathassák a tehetségüket.