PUSE Methodology – Mathematical Methodological Dissemination Conference for Teachers and Teachers

Fazekas Mihály Practicing Primary School and Grammar School, Budapest (HU)


As a summary of the project, we organized our conference on May 15 at the Budapest Fazekas Mihály Primary School and Gymnasium. The purpose of the conference was to raise awareness of the use of the game, the completed PUSE Methodology of tasks, and to share experiences gained during the project.

Two days after the announcement of the event, the registration sites were full sooner than expected. 168 people applied for the program. The large number of interested parties posed serious logistical challenges for the organizers, because during the school hours the professional program of the guests had to be ensured, which was compiled so that each department would find the most useful occupation and lecture.

The detailed program of the conference was as follows:

The registration started at 7:30, where the applicant colleagues were given an armband and meal tickets. The official opening of the conference took place at 8:00 in the Main Hall of our school, where Attila Pásztor, headmaster first welcomed the participants. Subsequently, Szilveszter Kocsis is the high school math teacher, gave a summary of the events of recent months. It described the purpose of the Erasmus project, the participating schools (Finnish, Spanish, Slovak, Hungarian) and the joint professional programs implemented. The Poly-Universe line of tool and related materials were introduced. The participants got to know the inventors with Saxon János Szász and Zsuzsa Dárdai. After the project summary, Erika Jakucs, our senior mathematics teacher at the school, presented the program of the day and the grouping of the guests:


Agenda

 • 7:30 Registration – wristbands, group assignment, diversion (gate)
 • 8:00 Opening – Attila Pásztor (Hall of Fame)
 • 8:05 Project Summary – Kocsis New Year’s Eve
 • 8:25 Presentation of the coordinator
 • 8: 30 Introducing a detailed program, organizing groups, connecting with students – Erika Jakucs
 • 8:45 Pause, find locations
 • 9:00 Presentations, workshops (classrooms, hall)
 • 10:00 Presentations, workshops (classrooms, hall)
 • 11:00 Presentations, workshops (classrooms, hall)
 • 12:00 Lunch, Games, Books, Certification Distribution (hall)
 • 13:00 Lesson talk – lower grade – upper grade, high school – plus: informal play, book…. 127/a, Hall of Fame, 319

Detailed program between at 9: 00 – 11: 45:

The guests are divided into 8 groups had accorded to the requested presentations, which groups are not passable due to the number of staff (but specific pairs can be exchanged). Each group had a student companion who navigated the group between locations, but was not attend presentations. (he / she is released from his / her watch at the ringing and late from the beginning)

Lower grades I-IV. groups:

 • 1.a / Kata Kálmán; A = I.
 • 1.b / Anikó Knézits; B = II.
 • 2.a, Adrienn Jencsikné Végh; C = IV., A = I.
 • 3.a / 3.b / Rita Szigeti; D = III., B = II., C = IV.
 • 4.b / Judith Gondos; D = III.
 • AULA/ Saxon-Dárdai; A, B, C, D

According to this, the classes visited by the groups:

 • I. – 2nd (22 people)
 • II. – 1. 3. (23 people)
 • III. – 3. 4. (22 people)
 • IV. – 2nd 3rd (22 people)
 • V. – 5. 7. (18 people)
 • VI. – 5. 8. (21 people)
 • VII. – 7.8 (20 people)
 • VIII. – 9/11 (19 people)

Upper Secondary School:

 • Marianna Pereczes, Erika Jakucs, Réka Ádám, Szilveszter Kocsis, Eleonóra Stettner – Geogebra (Room 105 workshop) 4 student assistants: 5.a VI.; 7.e VII.; 7.d V.; 8d VIII.; 11.b VI.; 411. VIII., V.; 8.a VII.; 5.b V.; 9.b VIII., VI.

Between 9:00 am and 12:00 pm, eight groups were given the opportunity to attend demonstration classes at the registration classes. The above period provided an opportunity for two demonstration classes, a workshop and the GeoGebra web program. The latter gave a lecture by Dr. Eleonóra Stettner, a mathematics teacher at the University of Kaposvár. The workshops were led by János Szász and Zsuzsa Dárdai, with the involvement of high school students. During the conference, our guests saw how to use the new tool, the Poly-Universe and Methodology, to incorporate into math lessons, leisure activities, development, or catching up. We have designed our lessons so that the connection points to the curriculum can be observed.

From 12:00 noon, the afternoon of the busy morning was followed by a joint lunch and the distribution of the gift Poly-Universe tools PUSE Methodology Book. Colleagues then received their certificates of attendance at the conference.

As part of the program, attendees were able to hear lectures on how to use PUSE Methodology in everyday life, for 13-15 hours, and to learn about PUSE online interfaces, where the institutions were registrants for the long-term collaboration with us.


Gallery


PUSE Konferencia a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, 2019. május 15.

A projekt összegzéseként május 15-én rendeztük meg konferenciánkat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. A konferencia célja az volt, hogy szélesebb körben megismertessük a játék használatát, az elkészült feladatgyűjteményt, és megosszuk a projekt során szerzett tapasztalatainkat.

Az esemény meghirdetését követően két nappal, a vártnál jóval korábban már beteltek a regisztrációs helyek. 168 fő jelentkezett a programra. Az érdeklődők nagy létszáma komoly logisztikai kihívások elé állította a szervezőket, hiszen tanítási időben kellett biztosítani a vendégek szakmai programját, melyet úgy állítottunk össze, hogy minden tagozat megtalálja a számára leghasznosabb foglalkozást, előadást.


Program

A konferencia részletes programja az alábbiak szerint alakult:

7:30-tól kezdődött a regisztráció, ahol a jelentkező kollégák karszalagot és étkezési jegyeket kaptak. 8:00-kor került sor a konferencia hivatalos megnyitójára iskolánk Dísztermében, ahol elsőként Pásztor Attila igazgató üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Kocsis Szilveszter, iskolánk gimnáziumi matematikatanára tartott összefoglalót az elmúlt hónapok eseményeiről. Ebben beszámolt az Erasmus projekt céljáról, a résztvevő iskolákról (finn, spanyol, szlovák, magyar), valamint a megvalósult közös szakmai programokról. Bemutatásra került a Poly-Universe játékcsalád, a hozzá kapcsolódó segédanyagok. A résztvevők megismerkedhettek Saxon Szász Jánossal, és Dárdai Zsuzsával. A projekt összefoglaló után Jakucs Erika, iskolánk felső tagozatos matematikatanára ismertette a nap programját, és a vendégek csoportbeosztását:

 • 7:30 Regisztráció – karszalagok, csoportbeosztás, elirányítás (porta)
 • 8:00 Megnyitó – Pásztor Attila (Díszterem)
 • 8:05 Projekt összefoglaló – Kocsis Szilveszter
 • 8:25 A koordinátor bemutatása
 • 8:30 Részletes program ismertetése, csoportok szervezése, diákokkal összekapcsolása – Jakucs Erika
 • 8:45 Szünet, helyszínek megtalálása
 • 9.00 bemutatók, workshopok (tantermek, aula)
 • 10:00 bemutatók, workshopok (tantermek, aula)
 • 11:00 bemutatók, workshopok (tantermek, aula)
 • 12:00 Ebéd, játékok, könyvek, tanúsítványok kiosztása (aula)
 • 13:00 Óramegbeszélés – alsó tagozat – felső tagozat, gimnázium – valamint: kötetlen ismerkedés a játékkal, könyvvel…. 127/a, Díszterem, 319

Részletes program 9:00-11:45 között:

A vendégek 8 csoportba vannak osztva a kért bemutatók szerint, mely csoportok a létszám miatt nem átjárhatók, (de konkrét párok cserélhetnek). Minden csoporthoz tartozik egy diák kísérő, aki a helyszínek közt navigálja a csoportot, de a bemutatókon nem vesz részt. (Csengetéskor elengedik az óráiról, és a következő elejéről késik.)

Alsó tagozat I-IV. csoportok:

 • 1.a/ Kálmán Kata; A = I.
 • 1.b/ Knézits Anikó; B = II.
 • 2.a, Jencsikné Végh Adrienn; C = IV., A = I.
 • 3.a/ 3.b/ Szigeti Rita; D = III., B = II., C = IV.
 • 4.b/ Gondos Judit; D = III.
 • A, B, C, D / Saxon-Dárdai (Aula)

Eszerint a csoportok által látogatott évfolyamok:

 • I. – 1. 2. (22 fő)
 • II. – 1. 3. (23 fő)
 • III. – 3. 4. (22 fő)
 • IV. – 2. 3. (22 fő)
 • V. – 5. 7. (18 fő)
 • VI. – 5. 8. (21 fő)
 • VII. – 7. 8. (20 fő)
 • VIII. – 9. 11. (19 fő)

Felső tagozat – gimnázium

 • Pereczes Marianna, Jakucs Erika, Ádám Réka, Kocsis Szilveszter, Stettner Eleonóra – Geogebra (105. terem workshop); 4 diák segítő: 5.a VI.; 7.e VII.; 7.d V.; 8.d VIII.; 11.b VI.; 411. VIII., V.; 8.a VII.; 5.b V.; 9.b VIII., VI.;

9:00-12:00 óráig nyolc csoport számára biztosítottuk, hogy a regisztrációban megjelölt tagozaton bemutató órákat látogassanak. A fenti időszak két bemutató órára, workshop foglalkozásra és a GeoGebra internetes program megismerésére adott lehetőséget. Ez utóbbiról Dr. Stettner Eleonóra, a Kaposvári Egyetem matematikatanára tartott előadást. A workshop foglalkozások Szász János és Dárdai Zsuzsa vezetésével, gimnazista diákok bevonásával zajlottak. A bemutatókon vendégeink láthatták, hogy az új eszköz, a Poly-Universe játékcsalád használata hogyan építhető be a matematika órákba, a szabadidős foglalkozásokba, a fejlesztésbe, vagy épp a felzárkóztatásba. Tanóráinkat úgy alakítottuk, hogy a tananyaghoz való kapcsolódási pontok is megfigyelhetőek legyenek.

12:00 órától a mozgalmas délelőtt lezárásaként közös ebéd, valamint az ajándék Poly-Universe eszközök PUSE Methodology Book kiosztása következett. Majd a kollégák átvehették tanúsítványaikat, mely a konferencián való részvételt igazolja.

A meghirdetett programnak megfelelően 13-14 óráig tagozatonként hallhattak előadást az érdeklődők arról, miként használható a PUSE Methodology a mindennapokban, és megismerték a PUSE online felületeket, az intézmények regisztrálhattak a hosszú távú együttműködés érdekében.


> Program (pdf)

Categories: PUSE EventTags: